Ana Sayfa - İrfan Vakfı  
 
 


Müezzinlik Nasıl Yapılır?
Müezzinlik Nasıl Yapılır?
Müezzinlik konusunda bilinmesi gerekenler
11 Ağustos 2014 Pazartesi 15:48
Kaynak: irfanstiftelse
Arkadaşına Gönder Yorum Ekle Yazdır Yazdır Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google'da paylaş Delicious'ta paylaş Digger'da paylaş Yahoo'da paylaş
 

1. Ezan

 

Allâhu Ekber, Allâhu Ekber

Allâhu Ekber, Allâhu Ekber

hedü ellâ ilâhe illallâh, Eşhedü ellâ ilâhe illallâh,

hedu enne Muhammederrasûlullâh; Eşhedu enne Muhammederrasûlullâh

Hayye ala's-salêh, Hayye ala's-salêh

Hayye ala'l-felêh, Hayye ala'l-felêh

Allâhu Ekber, Allâhu Ekber

Lâ ilâhe illallâh

 

2.  Ezandan sonra şu dua okunur:

 

Allahumme rabbe hâzihî'd-da'veti't-tâmmeh, ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete, ve'l-fadîlete, ve'b'ashu mekâmen Mahmûdenillezî veaddeh. İnneke lâ tuhliful mîâd.

 

Anlamı: "Allâh'ım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vesîleyi ve fazîleti ihsan et ve O'nu, kendisine va'd buyurmuş olduğun Makâm-ı Muhmûd'a eriştir. Şüphe yok ki, sen va'dinden dönmezsin."

 

3. Farzdan önce ikâmet (kâmet) getirilir.

 

İkâmetin sözleri de ezanın sözlerinin aynıdır. Yalnız, Hayye ale`l-Felêh dendikten sonra iki kere de "Kad kâmeti`s-salâh" cümlesi söylenir.

Mânası: "Namaza başlandı." demektir.

 

KÂMET

Allâhu Ekberullâhu Ekber

Allâhu Ekberullâhu Ekber

hedü ellâ ilâhe illallâh, Eşhedü ellâ ilâhe illallâh,

hedu enne Muhammederrasûlullâh; Eşhedu enne Muhammederrasûlullâh

Hayye ale's-salêti, Hayye ale's-salêh

Hayye ale'l-felêhi, Hayye ale'l-felêh

Kad kâmetis-salêtu, Kad kâmetis-salêh

Allâhu Ekberullâhu Ekber

Lâ ilâhe illallâh

 

4. Namazın farzından sonra "SELAM DUASI" okunur.

 

"Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym, el-kerîm, er-rahîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy'el kayyûme ve etûbu ileyh. Allâhumme ente's-selêmu ve minke's-selêm, tebârekte yâ zelcelâli ve'l-ikrâm."

 

Anlamı: "Ulu olan, kendisinden başka ilah olmayan, Hay ve Kayyum (ezeli ve ebedi hayat ile diri, zatı ve kemaliyle kaim yani yarattıklarının her an idare ve muhafazasında biricik hakimi mutlak) olan Allah'a istiğfar eder, beni affetmesini isterim. Allahım sen selamsın. Bütün noksanlardan berisin, uzaksın. Dünya ve ahiret selameti senin inayet ve yardımınla olur. Sen mukaddessin, tazime gerçekten layık olansın. Ey celal ve ikram sahibi olan yüce mabudum!"

 

5. Salevât getirtilir.

 

“Alâ rasûlinê salevât”.      diyerek cemaatin selevât getirmesini sağlar.

 

“Peygamberimiz üzerine salevât” (getirin) anlamında söylenir.

 

Salevât:         “Allâhumme salli alê seyyidinâ Muhammedin ve alê âli seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed.”

 

Anlamı: “Allahım (peygamber) efendimiz Hz.Muhammed'e ve âline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle.”

 

6. Namaz tesbihâtına devam edilir.

 

"Subhânallâhi vel hamdu lillêhi ve lê ilêhe illallâhu vallâhu ekber. Ve lê havle ve lê kuvvete illê billêhil aliyyil azîm."

 

duasını okur ve sonra cemaat sessiz bir şekilde Ayet-el Kursi duasını okur.

 

Anlamı: "Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

 

Ayete'l-Kursi:  

 

“Allahu lê ilêhe illê huvel hayyul kayyûm. Lê te’huzuhû sinetun ve lê nevvm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illê biiznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velê yuhîtûne bişey’in min ilmihî illê bimâ şâe. Vesia kursiyyuhussemâvâti vel erd. Velê yeûduhu hifduhumâ ve huvel aliyyul azîm.”

 

Anlamı: “Allah, O’ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

 

7. Sonra tesbih çekilir.

 

Zul celêli subhânallâh “Ve huvel aliyyul azîymuzul celêli subhânallâh.”

33 Subhânallâh,

 

Zul kemâlil hamdulillâh “Subhânel kerîmi dâimanil hamdulillêh.”

33 Elhamdulillâh,

 

Zul kudratillêhu ekber     Rabbil âlemîne teâlê şanuhullâhu ekber.”

33 Âllâhu ekber.

 

8. Tesbihlerden sonra.

 

"Lâ ilêhe illallâhu vahdehû lê şerîke leh, lehul mulku ve lehul hamdu

ve huve alê kulli şeyin kadîr."

 

"Subhâne rabbiyel aliyyil eğlel vehhêb."

 

(“Allâhummehşurnâ fî zumretissâlihîn”

Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.)

 

"Allah Tealadan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."

 

"İhsanı bol, şanı yüce olan Rabbimi her türlü noksanlıktan tenzih ederim."

 

denir ve namazın duası yapılır. Örnek namaz duaları:

 

1.     “Allâhumme innâ nes'eluke temâm'en-ni'meh ve devâm e'l-âfiyeh ve husn'el-hâtimeh.”

 

Manası: "Allahım senden nimetin tamamı olan cenneti, afiyetin devamını ve iman üzere güzelce ruh teslim etmeyi, dilerim." demekdir.

 

2.     “Bismillâhi'llezî lâ yedurru measmihî şey'un fi'l-ardi ve lâ fi's-semâi ve huve's-semî'ul-alîm.” (Üç kere oku)

 

Manası: "İsmiyle yerde ve gökte hiç bir şeyin zarar vermediği Allah adıyla başlarım. O hakkıyla işiten kemaliyle bilendir." demekdir.

 

3.     “Allâhumme innî e'ûzu bike min şerri nefsî ve min şerri kulli dâbbetin, ente âhizun bi nâsiyetihâ, inne Rabbî alâ sirâtin mustekîm, a'lemu ennallâhe lê kulli şey'in kadîr, ve ennallâhe kad ehâta bi kulli şey'in ilmâ.”

 

Manası: "Allahım! Nefsimin şerrinden, emrin altında olan bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. Bilirim ki Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır." demekdir.

 

4.     “Hasbiyallâhu lê ilêhe illê hû, aleyhi tevekkeltu ve huve Rabb'ul-arş'il-azîm.”

Manası: "Allah bana kâfidir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. O yüce Arşın Rabbidir." demektir. 

 
 
  Haber Fotoğrafları

 

 

Yorum Sizin! Siz de yorum yapın | Tüm yorumları oku

 

 

  GÜNCEL HABERLER Kategorisinde Son Eklenenler  
Dört Dilde Yayınlanan Tanıtım Broşürümüz İçin TIKL...
Mescid-i Nebevî’nin Yapılışı
Cami ve Kültür Merkezi İnşa Projemiz Başladı
VISUK, Çocuklarımızın Geleceği İçin Çalışıyor
VISUK, 23 Yıldır İsveç’te
İsveç’te Cami ve Mescitler
İsveç’teki Müslümanların Sosyo-Ekonomik Durumu
İsveç Müslümanlarının Tarihçesi
Kutub Camiî’nin Merkezi Olarak İsveç
İsveç, Yaşam Kalitesinde Altıncı Sırada
Seyyid'ül İstiğfar Duası / Sejjidul istighfar - bö...
Müezzinlik Nasıl Yapılır?
YAZARLARIMIZ
Dr. Şehabettin Kırdar 
بسم الله الرحمن الرحيم
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma 
Dinimizi Hakkıyla Yaşayarak Avrupalı Olabiliriz!
Galip Bozkurt 
Muhterem Kardeşim!
TÜM YAZARLARIMIZ 

GÜNCEL MAKALELER
Hüseyin Yürük 
Nazik ve Zarif İnsanların Dini İslam!
Recep Koçak 
Sözü Güzel Söylemek
Said Nohut 
Nerede O Eski Vakıflar?
 
GÜNCEL HABERLER  
 Dört Dilde Yayınlanan Tanıtım Broşürümüz İçin T...
 Mescid-i Nebevî’nin Yapılışı
 Cami ve Kültür Merkezi İnşa Projemiz Başladı
 VISUK, Çocuklarımızın Geleceği İçin Çalışıyor
 VISUK, 23 Yıldır İsveç’te
 İsveç’te Cami ve Mescitler
 İsveç’teki Müslümanların Sosyo-Ekonomik Durumu
 İsveç Müslümanlarının Tarihçesi
 Kutub Camiî’nin Merkezi Olarak İsveç
 İsveç, Yaşam Kalitesinde Altıncı Sırada
 Seyyid'ül İstiğfar Duası / Sejjidul istighfar -...
 
  copyright © irfanstiftelse.com
Bize Ulaşın | RSS | Sitene Ekle | Reklam | Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap